Docker installeren op Linux Mint LMDE2

docker LMDE2 linux mint

Linux Mint LMDE2 is gebasseerd op Debian Jessie.

Dat betekend dat we de docker repositories voor Debian Jessie nodig hebben. Op het moment van schrijven is hier te vinden hoe je Docker op linux mint Jessie moet installeren:
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-debian?tab=...

Er is slechts 1 stap die je extra moet doen voor Linux Mint.

Nadat je de repositorie hebt toegevoegd.
sudo add-apt-repository \
         "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
         $(lsb_release -cs) \
         stable"

Moet je de repository aanpassen van betsy (de distributie naam voor LMDE) naar jessie (de distributie naam waar de repositorie beschikbaar voor is.

Dit doe je door te gaan naar: menu -> applications -> software sources
Klik op: Additional
Hier zie je de nieuwe repositorie die je net hebt toegevoegd. Klik hier op.
Klik op: Edit url

Aan het einde van de url vervang je de naam betsy door jessie

Zodra je deze aanpassing hebt gedaan kun je de verdere stappen voor debian jessie volgen.
De eerstvolgendestap is dan:
sudo apt-get update

Als je bovenstaande aanpassing niet eerst of niet goed hebt doorgevoerd geeft sudo apt-get update de volgende foutmelding:
W: Failed to fetch https://download.docker.com/linux/debian/dists/betsy/stable/binary-amd64/Packages  HttpError403
Hij zoekt dan naar een docker versie voor betsy die niet bestaat want je hebt die voor jessie nodig.