Systeem informatie op desktop met Conky

Conky system information on desktop

Conky is een systeem monitor die je makkelijk aan kunt passen en in kunt stellen als desktop app. Je kunt eenvoudig zelf bepalen welke waarden worden weergegeven, in wat voor kleur, font lettergrote etc. Vaak wordt conky zo ingesteld dat (het lijkt alsof) hij op je bureaublad draait.

Installeren


Installeer conky-all: sudo apt-get install conky-all
Start conky: conky &
Herstart: killall -SIGUSR1 conky

Automatisch opstarten


In Lubuntu installaties kun je conky automatisch laten starten door @conky aan het autostart bestand toe te voegen.
Open het autostart bestand of maak dit bestand aan. Het moet zich bevinden in ~/.config/lxsessions/Lubuntu/.
Ter info de tilde ~ staat voor het pad naar de gebruikersmap toe bijvoorbeeld: /home/mijn_gebruikersnaam.
Voeg de opdracht @conky in een nieuw bestand toe.

Custom configuratie


Kopieer de conky instellingen naar .conkyrc in je gebruikersmap: cp /etc/conky/conky.conf ~/.conkyrc
Maak een kleine aanpassing aan .conkyrc verander alignment top_left bijvoorbeeld in top_right. In mijn geval moest ik mijn computer herstarten voordat het werkte. Als conky nu automatisch start en rechts staat werkt deze test en kunnen we verder.

Afwijking in opdrachten en syntax


Ik ben verschillen in de syntax tegen gekomen bij twee installaties. Waarschijnlijk door een andere versie.
Er is een syntax waarbij de waarden met komma's worden gescheiden en één waar dit niet gebeurd. Ook ben ik tegen gekomen dat waarden verschillen.
own_window yes versus own_window = true,
Bekijk dus zelf hoe de waarden en de structuur van je document er uit zien zodat je instellingen op de juiste manier over kunt nemen.

Instellen als onderdeel van het bureaublad


Als de instellingown_window_type desktop niet goed werkt kun je window type normal nemen en window_hints definieren die ervoor zorgen dat het venster zich zoals gedraag zoals je wilt. In dit geval willen we dat de applicatie op de achtergrond staat als onderdeel van je bureaublad. Bij het gebruik van de 'desktop' window type kon ik niet op het bureaublad klikken, Conky verdween dan.

own_window_type desktop wordt: own_window_type normal
Op de regel daarna voegen we een nieuwe configuratie opdracht toe voor de hints:
own_window_hints undecorated below sticky skip_taskbar skip_pager
!! Let op heb je een andere syntax dan zou dit er zo uit kunnen zien:
own_window_hints = 'undecorated below sticky skip_taskbar skip_pager',

Voeg onder de own_window_hints een regel toe die ervoor zorg dat de achtergrond van de applicatie dezelfde achtergrond kleur als je desktop heeft.
own_window_colour 00019F
In de andere syntax: own_window_colour = '00019F',  
Het instellen van een transparante achtergrond kleur is wel mogelijk maar bespreek ik hier verder niet.

Tot slot willen er ervoor zorgen dat conky wat vrijer op het bureablad staat en niet tegen de rand. Dit kunnen we doen door gap_x en gap_y aan te passen. Je krijgt dan bijvoorbeeld:
gap_x 100
gap_y 100

Configuratie van de weer te geven bronnen


De uiteindelijke informatie die naar je scherm wordt gestuurd vindt je onder TEXT of conky.text = [[.
  • tekst zonder dollar teken is platte tekst
  • de instellingen en output waarden worden vooraf gegaan door een dollar teken
  • als er argumenten mee gegeven moeten worden worden er accolades gebruikt
  • Voorbeeld tekst
  • $voorbeeld_waarde
  • ${voorbeeld_waarde met drie argumenten}

Variabelen en platte tekst kunnen aan elkaar geschreven zijn. Bijvoorbeeld $cpu% waarbij $cpu de waarde ophaald en het procent teken er gewoon achter komt te staan.

Multi cores weergeven


Voor Cpu waarden wordt cpuN als argument mee te geven om aan te geven over welke core het gaat.
${color grey}CPU Usage: $color $cpu% ${cpubar 4} moeten we als volgt aanpassen om twee verschillende cpu regels voor twee verschillende processor units weer te geven.
${color grey}CPU Usage: $color ${cpu cpu1}% ${cpubar cpu1 4}
${color grey}CPU Usage: $color ${cpu cpu2}% ${cpubar cpu2 4}

Externe Links


http://xoke.org/tips/conky/
http://conky.sourceforge.net/documentation.html
https://help.ubuntu.com/community/SettingUpConky